Zakládací souprava POROTHERM

350,00 Kč
za den
423,50 Kč
za den
210,00 Kč
za půlden
254,10 Kč
za půlden
450,00 Kč
za víkend
544,50 Kč
za víkend
0,00 Kč
za kauce
2 000,00 Kč
za kauce

 

Popis

Dva měnitelné přípravky vyrovnávací soupravy se pomocí stavěcích šroubů nastaví do výšky určené nivelačním přístrojem Zároveň se podle tloušťky stěny nastaví i požadovaná šířka maltového lože a zkontroluje se vodorovná poloha vodicích lišt. Po nastavení obou přípravků soupravy do roviny se může začít s nanášením a urovnáváním maltového lože. Je třeba také dbát na správnou konzistenci zakládací malty. Po nanesení se malta urovná tím způsobem, že se hliníkovou latí malta stahuje až do úrovně vodicích lišt přípravků.